Team Panilloxs 3-1 Nuke the Fridge

Spelare Poäng Mål Assist Räddningar Skott Spelare Poäng Mål Assist Räddningar Skott
Team Panilloxs Match 1 Nuke the Fridge
Vanilli 436 1 1 2 2 byren87 276 0 0 1 2
PaleX 252 1 0 0 1 peradon 184 0 0 1 1
Kroxs 148 0 1 0 1 Wennsmark 108 0 0 0 0
836 2 2 2 4 568 0 0 2 3
Team Panilloxs Match 2 Nuke the Fridge
PaleX 305 0 1 1 3 peradon 204 0 0 1 0
Vanilli 268 1 0 0 1 Wennsmark 172 0 0 1 2
Kroxs 250 1 0 0 1 byren87 126 0 0 0 1
823 2 1 1 5 502 0 0 2 3
Team Panilloxs Match 3 Nuke the Fridge
PaleX 483 1 0 3 3 byren87 483 1 1 2 6
Vanilli 252 0 1 1 2 peradon 408 1 0 3 1
Kroxs 130 0 0 1 3 Wennsmark 262 0 1 1 1
865 1 1 5 8 1153 2 2 6 8
Team Panilloxs Match 4 Nuke the Fridge
PaleX 641 1 2 3 2 Wennsmark 138 0 0 0 2
Kroxs 394 2 1 0 2 peradon 126 0 0 0 1
Vanilli 246 1 0 1 1 byren87 124 0 0 0 1
1281 4 3 4 5 388 0 0 0 4